Sale!

Marlboro Red (ซองอ่อน)

Original price was: ฿570.00.Current price is: ฿370.00.

 (บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา

 สูบนุ่ม ไม่แสบคอ ใบยาคุณภาพสูง และด้วยชื่อเสียงของสินค้าทำให้ตัวนี้ขายดีมากครับ 

 MADE IN USA 

หมวดหมู่:

 (บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา

 สูบนุ่ม ไม่แสบคอ ใบยาคุณภาพสูง และด้วยชื่อเสียงของสินค้าทำให้ตัวนี้ขายดีมากครับ 

 MADE IN USA 

Shopping Cart